Auto Exporteren

Een voertuig met Nederlands kenteken uitvoeren, Kozak autohandel regelt dit allemaal!

Als uw voertuig met Nederlands kenteken voorgoed naar het buitenland gaat, moet u de registratie van dat voertuig bij de RDW beëindigen. Dit is belangrijk, want na beëindiging van de registratie kunt u de verzekering stopzetten, hoeft u geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen en is de (eventuele) APK-plicht vervallen.

Uw voertuig aanmelden voor uitvoer

U kunt de uitvoer regelen:
 • bij een RDW-keuringsstation
 • bij een RDW-balie
 • bij een door de RDW erkend bedrijf voor export. Zo’n bedrijf herkent u aan het RDW-muurschild plus erkenningssticker.

Zo voert u een voertuig met Nederlands kenteken uit:

 • U gaat naar een RDW-keuringsstation, naar een RDW-balie of naar een RDW-erkend bedrijf voor export. U hoeft hiervoor het voertuig dat u gaat uitvoeren niet mee te nemen. Informatie over benodigde documenten leest u onder het kopje “Documenten die u moet meenemen”.
 • U betaalt de kosten € 9,54
 • De RDW meldt het voertuig af in kentekenregister.
 • U moet de kentekenplaten van uw voertuig inleveren.
 • U ontvangt van de medewerker:

  Als u in het bezit bent van het papieren kentekenbewijs:

 • het vrijwaringsbewijs (dit is het bewijs waarmee u kunt aantonen dat uw registratie bij de RDW is stopgezet).
 • het Tenaamstellingsbewijs (Deel IB).
  een papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer. Op dit kentekenbewijs staan de gegevens van degene die het voertuig op uitvoer
  heeft laten zetten. Dit kentekenbewijs deel II heeft u, samen met het Tenaamstellingsbewijs en het Voertuigbewijs, nodig voor herregistratie van het voertuig in het buitenland.
Als u in het bezit bent van een kentekenbewijs op creditcardformaat:
 • Het vrijwaringsbewijs (dit is het bewijs waarmee u kunt aantonen dat uw registratie bij de RDW is stopgezet).
 • Het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard). Hier heeft de medewerker een hoekje afgeknipt. Hierdoor is de kentekencard niet meer geldig, maar kunt u deze nog wel gebruiken voor uitvoer.
 • Een papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer. Op dit kentekenbewijs staan de gegevens van degene die het voertuig op uitvoer heeft laten zetten. Dit kentekendeel II heeft u samen met de kentekencard nodig voor herregistratie van het voertuig  in het buitenland.

Als alles akkoord is, is het kenteken niet meer geldig.

 • Met het kentekenbewijs deel II (dat u bij de uitvoermelding ontvangt) mag u in Nederland nog maximaal 14 dagen op de openbare weg rijden. De voorwaarden hiervoor zijn:- het voertuig is verzekerd gedurende deze 14 dagen;
 • het voertuig heeft nog een geldige APK (mits het voertuig APK-plichtig is). Is de APK bijvoorbeeld nog maar 5 dagen geldig, dan mag u ook maar 5 dagen met het voertuig rijden;
 • op het voertuig zitten witte kentekenplaten (1 kentekenplaat bij bijvoorbeeld de motorfiets). U kunt de kentekenplaten zelf maken door het bestaande kenteken in zwarte letters/cijfers te plaatsen op een witte kentekenplaat (karton). Of u kunt de kentekenplaten laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant , op vertoon van de kentekencard.
 • dit kenteken is alleen geldig in Nederland. Vraag bij de buitenlandse instanties na of u met het voertuig in het betreffende buitenland mag rijden.
 • Gaat u niet meer met het voertuig de openbare weg op, dan kunt u uw verzekering opzeggen. De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch.

Als het voertuig naar een land buiten de Europese Unie wordt uitgevoerd, moet u ook naar de Douane voor ‘aangifte ten uitvoer’.

Voorwaarden voor aanmelden uitvoer

 • U bent minimaal 18 jaar, 16 jaar voor uitvoer van een bromfiets

Documenten die u moet meenemen

Heeft u een papieren kentekenbewijs:

 • Tenaamstellingsbewijs (Deel IB);
 • Overschrijvingsbewijs;
  Het Overschrijvingsbewijs mag ontbreken, maar dan moet de geregistreerde eigenaar/houder de aanvraag bij een RDW-balie of RDW-keuringsstation doen. Als daarbij het kentekenbewijs deel II voor uitvoer op naam van de koper moet komen, dan moeten de geregistreerde eigenaar en de koper samen naar het keuringsstation of RDW-balie gaan;
 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Kopie uittreksel KvK (in geval van rechtspersoon) niet ouder dan 1 jaar;
 • Kentekenplaten.

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat:

 • Kentekencard;
 • Tenaamstellingscode;
  De Tenaamstellingscode mag ontbreken, maar dan moet de geregistreerde eigenaar/houder de aanvraag bij een RDW-balie of RDW-keuringsstation doen. Als daarbij het kentekenbewijs deel II voor uitvoer op naam van de koper moet komen, dan moeten de geregistreerde eigenaar en de koper samen naar het keuringsstation of RDW-balie gaan;
 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Kopie uittreksel KvK (in geval van rechtspersoon niet ouder dan 1 jaar);
 • Kentekenplaten.

Buitenlands kenteken

Als het voertuig in het buitenland een kenteken moet krijgen en het Voertuigbewijs (Deel IA) mist, kunt u het beste een vervangend kentekenbewijs aanvragen voordat u het voertuig voor uitvoer aanmeldt. Voor het verkrijgen van een kenteken in het buitenland is het handig dat u het volledige kentekenbewijs heeft. U kunt de noodzaak hiervan navragen in het betreffende land.

 Als het voertuig een buitenlands kenteken moet krijgen, is het verstandig dat de persoon die in het buitenland een kenteken wil aanvragen zelf de uitvoer bij de RDW regelt.

Voertuig is al in het buitenland

Is uw voertuig al in het buitenland en heeft u de registratie nog niet beëindigd? Lees in het artikel ‘Voertuig uitvoeren dat al in het buitenland is’, hoe u dit alsnog kunt regelen.